ฮง การ์เมนท์ แอสเซสเซอร์รี่

48 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ 0 2622 8889 , +66969693653  แฟกซ์ 0 2622 8890

อีเมล hga2001@outlook.com