เข็มชุด REGAL Leather Needle #400GL #3/5 (3เล่ม)

รหัสสินค้า : ND02000111

ราคา

60.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 60.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เข็มชุด Craft series

เป็นเข็มชุดที่ใช้สำหรับงาน Leather, Glovers 


Leather / Glovers  3pcs pack

Have triangular points to pierce leather, vinyl, and plastic.

Leather #3 φ0.84mm L44.00mm/1

Leather #5 φ0.76mm L40.00mm/2

Needles in box:3 Pieces

Pin hole:Silver#regalneedle #needle #leather needle