เข็ม REGAL APPLIQUE Superior Needle #500A

รหัสสินค้า : ND02000014

ไม่พบสินค้า

ราคา

0.00 THB

120.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เข็ม APPLIQUE- REGAL

-เข็ม APPLIQUE #500A1 เข็ม #8

-เข็ม APPLIQUE #500A2 เข็ม #9

-เข็ม APPLIQUE #500A3 เข็ม #10

เหมาะสำหรับเย็บผ้าที่เป็นชิ้นงานเล็ก ๆ ต่อกัน หรืองานกระเป๋า


500A1

REGAL-SUPERIOR 500A1 15+1S8SP S8(Applique #8)

φ0.61mm L36.50m

Needles in box:16 Pieces

Pinhole:Gold


500A2

REGAL-SUPERIOR 500A2 15+1S9SP S9(Applique #9)

φ0.53mm L34.90mm

Needles in box:16 Pieces

Pinhole:Gold


500A3

REGAL-SUPERIOR 500A3 15+1S10SP S10(Applique #10)

φ0.46mm L33.30mm

Needles in box:16 Pieces

Pinhole:Gold


#regalneedle #superiorneedle #applique #needle