เข็ม REGAL Needle Quilting-SUPERIOR Quilting Needle #500Q

รหัสสินค้า : ND02000015

ไม่พบสินค้า

ราคา

0.00 THB

120.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เข็ม Regal Superior Needle Quilting-SP-REGAL

-เข็ม Quilting-SP #500Q1 #8 

-เข็ม Quilting-SP #500Q2 #9

-เข็ม Quilting-SP #500Q3 #10

-เข็ม Quilting-SP #500Q4 #12

เข็มสำหรับเย็บหรือสำหรับงานควิลท์


500Q1

REGAL-SP 500Q1 15+1B8SP B8(Quilting #8)

φ0.61mm L28.60mm

Needles in box:16 Pieces


500Q2

REGAL-SP 500Q2 15+1B9SP B9(Quilting #9)

φ0.53mm L27.00mm

Needles in box:16 Pieces


500Q3

REGAL-SP 500Q3 15+1B10SP B10(Quilting #10)

φ0.46mm L25.40mm

Needles in box:16 Pieces


500Q4

REGAL-SP 500Q4 15+1B12SP B12(Quilting #12)

φ0.53mm L24.40mm

Needles in box:16 Pieces


#regal #needle #quilting #quiltneedle