เข็มร้อยลูกปัด Regal Needles #700QB Quick Beading Length 75mm (2เล่ม)

รหัสสินค้า : ND02000029

ราคา

60.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 60.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เข็มร้อยลูกปัด Regal Needles #700QB Quick Beading Length 75mm (2เล่ม)

เป็นเข็มสำหรับร้อยลูกปัด มีความยืดหยุ่นในการร้อยลูกปัดและสามารถร้อยลูกปัดจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว


Regal Needles #700QB Quick Beading Length 75mm (2 pcs)

Quick Beading Needle is very soft and flexible to scoop many beads quickly at one time. 

1)To scoop beads, insert a needle into a container holding the beads and lift it up. Repeat this action until the beads fill up the length of the needle

2)The Upper side of the needle is extended by pushing beads towards a string or thread, and beads can be threaded easily.

Material : Stainless Steel


#regalneedle #quickbeading