เข็ม REGAL Needle Patchwork #400P

รหัสสินค้า : ND02000044

ไม่พบสินค้า

ราคา

60.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Patchwork Needles Series

เข็มREGAL Patchwork #400P1-#3/9 (20เล่ม)

เข็มREGAL Patchwork #400P2-#5/10 (20เล่ม)

เข็มREGAL Patchwork #400P3-#7 (20เล่ม)

เข็มREGAL Patchwork #400P4-#9 (20เล่ม)


Patchwork Needles

Smooth and fine, suitable for patchworking.


400P1

S3(Patchwork #3)φ0.99mm L44.50mm/2

S5(Patchwork #5)φ0.84mm L41.30mm/6

S7(Patchwork #7)φ0.69mm L38.10mm/8

S8(Patchwork #8)φ0.61mm L36.50mm/2

S9(Patchwork #9)φ0.53mm L34.90mm/2

Needles in box:20 Pieces

Pinhole:Gold


400P2

S5(Patchwork #5)φ0.84mm L41.30mm/4

S7(Patchwork #7)φ0.69mm L38.10mm/8

S8(Patchwork #8)φ0.61mm L36.50mm/4

S9(Patchwork #9)φ0.53mm L34.90mm/2

S10(Patchwork #10)φ0.46mm L33.30mm/2

Needles in box:20 Pieces

Pinhole:Gold


400P3

S7(Patchwork #7)

φ0.69mm L38.10mm

Needles in box:20 Pieces

Pinhole:Gold


400P4

S9(Patchwork #9)

φ0.53mm L34.90mm

Needles in box:20 Pieces

Pinhole:Gold


#regal #needle #patchwork