เข็ม REGAL Needle Applique #400A คละไซล์

รหัสสินค้า : ND02000062

ไม่พบสินค้า

ราคา

60.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด


-เข็ม REGAL Applique #400A1-#3/9 (20เล่ม)

-เข็ม REGAL Applique #400A2-#5/10 (20เล่ม)

-เข็ม REGAL Applique #400A3-#7 (20เล่ม)

-เข็ม REGAL Applique #400A4-#9 (20เล่ม)


Applique Needle

Sharp and fine, suitable for applique.

400A1 Contains

S3(Applique #3)φ0.99mm L44.50mm/2

S5(Applique #5)φ0.84mm L41.30mm/6

S7(Applique #7)φ0.69mm L38.10mm/8

S8(Applique #8)φ0.61mm L36.50mm/2

S9(Applique #9)φ0.53mm L34.90mm/2

Needles in box:20 Pieces

Pinhole:Gold


400A2 Contains

S5(Applique #5)φ0.84mm L41.30mm/4

S7(Applique #7)φ0.69mm L38.10mm/8

S8(Applique #8)φ0.61mm L36.50mm/4

S9(Applique #9)φ0.53mm L34.90mm/2

S10(Applique #10)φ0.46mm L33.30mm/2

Needles in box:20 Pieces

Pinhole:Gold


400A3 Contains

S7(Applique #7)

φ0.69mm L38.10mm

Needles in box:20 Pieces

Pinhole:Gold


400A4 Contains

S9(Applique #9)

φ0.53mm L34.90mm

Needles in box:20 Pieces

Pinhole:Gold


#regal #needle #Applique #regalneedle