กรรไกร KAI #1165 165MM

รหัสสินค้า : SS01000068

ไม่พบสินค้า

ราคา

280.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

KAI#1165-กรรไกร -165MM

-Sewing scissors #1165 กรรไกรสำหรับตัดเย็บทั่วไป

 กรรไกรสำหรับตัดเสื้อผ้า เหมาะสำหรับบุคคลที่เริ่มเรียนงานตัดเย็บเสื้อผ้า 

Economy Series for Beginner.  

#KAI #SCISSOR