Super Cotton 40/3 Egyptian-500MT

รหัสสินค้า : TH00000083

ไม่พบสินค้า

ราคา

200.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ด้ายสำหรับงาน Quilt และ Patchwork

เหมาะกับงานเย็บต่างๆ ทั้งเย็บมือ และ จักรบ้าน

มีความเหนียวมากกว่าด้ายทั่วไป

ยาว 500เมตร ขนาดเส้นด้าย 40/3

เหมาะสำหรับเย็บงานผ้า Cotton