ไหมถักธรรมชาติ 100% (Hoooked Natural Jute)

รหัสสินค้า : TH00000156

ไม่พบสินค้า

ราคา

150.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไหมถักธรรมชาติ 100% (Hoooked Natural Jute)

เส้นใยผลิตจากปอกระเจา วัสดุทางธรรมชาติที่มีความปลอดภัย

ม้วน 45เมตร =650 บาท

ม้วน 10เมตร = 150 บาท


Hoooked yarn: 100% Natural Jute. This 100% Natural Jute yarn from the Amazons is made without the use of fertilizer or pesticides by a BCS certified sustainable family-owned company in Brazil.


Jute is a sturdy 100% vegetable fiber and offers a wide range of crafty possibilities for indoor and outdoor projects. Its natural properties ensure a fully biodegradable final product. Our Jute collection is available in a range of six toxic-free pastel colours.


Each Jute bobbin weighs approx. 350 grams and has 45 meters length. You can knit or crochet a surface of approx 30 x 30 cm.


We recommend to work with needles 10-15 mm. Knitting 10-15 mm Crochet 10-15 mm.


Jute yarn has shade variances between dyeing lots. Shade variances occur due to a number of issues, but the largest factor is the fact jute is a natural products. Differences in climate may affect the crop and the way it responds to the natural dyes we use. We advise you to consult with us, should you re-order after a previous purchase.


#Hoooked #ไหมถัก #NaturalJute #ปลอดสารพิษ