STYLUS (ใช้เขียนกับกระดาษคาร์บอน)

รหัสสินค้า : ST02000036

ราคา

200.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 200.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แท่งกดรอยลอกลาย Wood dot maker & Liner ใช้เขียนกับกระดาษคาร์บอน #No.1-5

- ใช้สำหรับวาดเพื่อให้เกิดรอย

- สามารถใช้เขียนกับกระดาษคาร์บอนได้

- มีหัว 5 ขนาด

- บรรจุ 5 ขนาด/แพ็ค


#แท่งกดรอย #แท่งกดรอยลอกลาย #ที่กดรอยลอกลาย #ที่กดรอย #WoodDotMaker

#อุปกรณ์งานฝีมือ #DIY #งานศิลปะ #งานประดิษฐ์ #อุปกรณ์เครื่องแต่งกายให้สวยงาม