• Clover-EN#493-CWกรรไกร scissors
  590.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • GREEN BELL #G-5180-12" กรรไกร
  5,400.00 THB

   

 • KAI #N5100C กรรไกร
  320.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Sew Mate #ES-1181-SL กรรไกร(ม่วง)
  80.00 THB

   

 • BARBARIAN HEAD#NO.05A กรรไกร-9นิ้ว
  90.00 THB

   

 • SINGER#P667-8 กรรไกร-8นิ้ว
  750.00 THB

   

 • PREMAX#S69171000 กรรไกร-255MM(มือซ้าย)
  1,200.00 THB

   

 • PREMAX#F15891000 กรรไกร-250MM(มือซ้าย)
  1,700.00 THB

   

 • PREMAX#F11970800V กรรไกร-200MM
  680.00 THB

   

 • PREMAX#F11960800ZD กรรไกร-200MM
  700.00 THB

   

 • PREMAX#F11110312V กรรไกร-90MM
  380.00 THB

   

 • PREMAX#B61821100E กรรไกร-280MM
  850.00 THB

   

 • PREMAX#B61821012E กรรไกร-260MM
  650.00 THB

   

 • PREMAX#B61820912E กรรไกร-240MM
  550.00 THB

   

 • Clover#36-663 กรรไกร
  950.00 THB

   

 • เครื่องมือ มาร์คกระดาษแพทเทิร์น #50N
  550.00 THB

   

 • PIN-กรรไกร+กรรไกรก้ามปู
  500.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • กรรไกรKAI#041LR0107
  150.00 THB

   

 • กรรไกรKAI#041LR0105
  150.00 THB

   

 • กรรไกรKAI#041LR0108
  150.00 THB

   

 • กรรไกรปากโค้ง-PIN #PIN1553-5.5"
  65.00 THB

   

 • กรรไกรก้ามปู#SS01-119-5IN
  30.00 THB

   

 • กรรไกรก้ามปู-PIN#PIN1433
  30.00 THB

   

 • กรรไกรตัดความร้อน#TG-01835
  800.00 THB