กรรไกรเล็กฟันเลื่อย Sew Mate Scissors Fine serrated teeth #ES-1185-SG

รหัสสินค้า : SS01000049

ไม่พบสินค้า

ราคา

100.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

กรรไกรเล็กฟันเลื่อย Sew Mate Scissors Fine serrated teeth #ES-1185-SG

- กรรไกรฟันเลื่อย ขนาด 11.5 cm (4.5 inch)

- คมกรรไกรจะมีรอยหยักเล็ก ๆ 

- ตัดผ้าเป็นเส้นตรง (ไม่มีรอยหยัก)

- ปลายแหลมเหมาะสำหรับตัด และเล็มขอบงานชิ้นเล็ก ๆ

- สำหรับงานควิลท์ งาน Applique งานผ้า และงานฝีมือ

- Made in Taiwan


*It is so convenient to carry it wherever you go.

*This is an ideal tool for everyone to do sewing, quilting and

  other crafts.

*Fine serrated teeth.

#กรรไกร #scissor #SewMate #hongshop