กรรไกรเล็กฟันเลื่อย Sew Mate Craft Scissors #DW-5001

รหัสสินค้า : SS01000018

ไม่พบสินค้า

ราคา

150.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

กรรไกรเล็กฟันเลื่อย Sew Mate Craft Scissors #DW-5001

- กรรไกรฟันเลื่อย ขนาด 14 cm (5.5'')

- คมกรรไกรจะมีรอยหยักเล็ก ๆ 

- ตัดผ้าเป็นเส้นตรง (ไม่มีรอยหยัก)

- Made in Taiwan


*Handy size is ideal for cutting small fabrics with precise

  cutting action. Serrated teeth for better precise cutting.


*The knife edged with fine teeth design to hold the cutting

  object still while cutting.


*Two pivot designs meet different requirements.


*Made of Stainless Steel 420J2.


*Hardness : 52 ~ 55 degree.


#กรรไกร #scissor #SewMate #hongshop